IML-2-11

IN MOLD LABELING - IML

  • مرکب IML و روش نوین بسته بندی
  • مرکب IML هوبرگروپ مرغوب ترین نوع جهانی
  • تصویر چاپی بسیار درخشان و زیبا روی بسته
  • فیلم خام پلی پروپیلن در ماشین چاپ افست با مرکب IML چاپ می شود
  • لیبل های چاپ شده با مرکب IML مستقیم به قالب بسته تزریق می شوند
  • این فرآیند منجر به یکی شدن لیبل طرح دار و قالب ظرف می شود

دوام
مرکب و لیبل در جدار بیرونى بسته قرار دارند و به این ترتیب سال ها از بسته محافظت مى کنند . لیبل هاى IML در برابر درجه حرارت زیاد شستشو و فرایندهاى صنعتى تحمل و پایدارى دارد.
تطبیق پذیرى این لیبل ها تقریبا با هر نوع شکل بسته ها مطابقت دارند و مى توانند روى انواع گوناگون پلاستیک چاپ شوند IML در فنجان ، سطل ، درب ظروف ، جعبه ها ، استفاده مى شوند.
کیفیت بصرى چاپ IML در مقایسه با چاپ اسکرین ، با سیستم افست انجام مى شود و کیفیتى بسیار عالى فراهم مى کند.
قابلیت بازیافت مرکب هاى IML
لیبل هاى دکوراتیو ارزش افزوده محصول را با ایجاد جذابیت بصرى بیشتر فراهم مى کنند.
کاربردها
لیبل هاى IML عمدتا در بسته بندى هاى پلاستیکى یا بعنوان بخش دکورى در قسمت هاى پلاستیکى بسته بندى تزریق مى شوند. در واقع لیبل هنگام فرایند شکل گیرى حرارتى ظرف بسته بندى به آن مى چسبد، نتیجه نهایى هم ادغام آنها و رسیدن به کیفیت بصرى عالى است.
مزایاى لیبل هاى IML
ماندگارى در حین فرایند تزریق ، بسته و لیبل در یکدیگر ادغام میشوند، بنابر این جلوه چاپى لیبل جزیى اصلى از بسته نهایى خواهدبود

بدین ترتیب در پایان فرایند قالب گیرى ، ظروف کاملاً چاپ شده هستند و نیازى به فرایند دشوار و پرهزینه چاپ مستقلى را نخواهیم داشت.
• ایمنى چاپ و ظرف و محصول از احتمال کپى بردارى و مصون ماندن برند از تقلب
• جلوه زیباى چاپ ، یکنواختى چاپ ، ماندگارى مرکب
• پرفروش شدن محصول در اثر بسته بندى جذاب و مدرن
اینها برخى از مزایاى استفاده از سیستم چاپ و بسته بندى IML مى باشند که مورد توجه و استقبال شدید صاحبان برند قرار گرفته است. مرکب با مهاجرت کم، خاصیت خشک شدن اکسیداتیو دارد.
جهت تولید بسته بندى هاى مواد غذایى روى مواد غیرجذبى مناسب است. براى چاپ روى فیلمهاى پلى الفین (نظیر PP وPE )به کار میرود و در نتیجه مناسب براى چاپ IML مى باشد.
خاصیت خشک شدن اکسیداتیو این مرکب یک لایه است و ارائه فیلم انعطاف پذیر و پایدار را مطابق انتظار تضمین مى نماید .

مورد استفاده : براى همه نوع کاغذ توصیه مى شود