مرکب چهار رنگ افست - هوبرگروپ - سری پرایم پلاس

این مرکب براى چاپ براق و سریع پیشنهاد شده وداراى دامنه وسیع براى شرایط مختلف چاپ مى باشد و براى چاپ آگهى، چاپهاى تجارى و بسته بندى مناسب است.

مورد استفاده : ویژگى هاى مرکب براى همه نوع کاغذ به غیر از گلاسه مات توصیه مى شود

prim