مرکب چهار رنگ افست - هوبرگروپ - سری رزیستا

این مرکب براى کارهاى ضدخش طراحى شده و بدلیل داشتن روغن هاى گیاهى براى محیط زیست مناسب است و براى چاپ آگهى چاپهاى تجارى و بسته بندى توصیه مى گردد

مورد استفاده :  برای همه نوع کاغذ توصیه می شود

res