داروی آب در چاپ افست چیست ؟

اگر چه چاپ دیجیتال سهم و حیطه خود را در صنعت چاپ بدست آورده، چاپ افست مناسب ترین راه حل در بسیاری از کارهای پرتیراژ محسوب می شود.

فرایند چاپ افست ،بیشتر بعنوان کاری صنعتی که اغلب هنری هم در نظر گرفته می شود، نتیجه تماس مستقیم کاغذ و زینک است که حاوی تصویر و متنی است که می خواهید چاپ کنید. در این فعالیت اغلب از « داروی آب » هم می شنویم ، واقعا این داروی آب چیست ؟

داروی آب مایعی است برای حفظ قسمت هایی از زینک که گرافیک چاپی ندارند، تمیز و بدون مرکب . اصل ترکیب داروی آب شامل آب ، نمک محلول تا میزان اسیدیته PH را بین ۴/۸ تا ۵/۵ حفظ کند و ۶ تا ۸% ایزوپروپیل الکل، مهمترین ویژگی فنی داروی آب میزان یا غلظت هر یک از اجزا و مواد تشکیل دهنده آن است .

به منظور سنجش اینکه آیا نسبت هر جز تشکیل دهنده محلول صحیح است مقدار PH-اسیدیته اندازه گیری می شود ، زیرا مقدار اسیدیته مطابق با غلظت اسیدی محلول در حلال تغییر می کند . با این وجود، در خصوص حلال های نمکی ، مقدار PH-اسیدیته در حیطه وسیعی از کنستانتره ها ثابت باقی می ماند. به همین دلیل ضروری است میزان رسانایی اندازه گیری شود که خود بصورت خطی با میزان کنستانتره ها تغییر می کند و بنابراین ، مقدار شاخصی است که به بهترین وجهی مقادیر تشکیل دهنده حلال را توضیح می دهد . رسانایی داروی آب با دستگاهی که مقدار آن با واحد میکروزینس  نشان می دهد اندازه گیری می شود.

مرکب و داروی آب

هر کار چاپی نقطه تعادلی بین مقدار مرکب و مقدار داروی آب مورد نیاز آن را دارد .

حیطه باریک و حد محدودی است که مرکب و داروی آب در آن به وضعیت ثبات می رسند . فقدان آب به آسانی درک می شود چون در قسمت های سایه دار (خشک) ایجاد لخته و گرفتگی می کند از طرف دیگر ، محلول بیش از حد و اضافی را به آسانی نمی توان تشخیص داد، مگر اینکه واقعا بیش از اندازه باشد ، کمی اضافه بودن امولسیون سازی می کند و مقاومت سایشی در نقاط مختلف را از بین می برد .

جمع بندی اینکه فقط مقدار مطلقا لازم مرکب را برای رسیدن تا اشباع مطلوب باید به کار برد و فقط مقدار مطلقا لازم داروی آب را برای حفظ نواحی غیر گرافیکی زینک تمیز به کار برد . کنترل موثر این فرایندها به نحو قابل ملاحظه ای کیفیت چاپ و نتیجه نهایی کار را بهبود می بخشد .