کاغذ،گروه بندی و استانداردها

کاغذ،گروه بندی و استانداردها کاغذ در نشر دانش و اطلاعات نقش مهمی دارد .در تبلیغات چاپی هم شناخت کاغذ باعث بهره گرفتن صحیح از آن می شود. کاغذ بافتی از الیاف گیاهی است و مرغوبیت آن به مواد اولیه و چگونگی عمل آوری آن بستگی دارد . از نظر کیفیت بهترین کاغذها از الیاف کتان […]