مرکب یووی افست

  • استفاده از فناوری مرکب یووی در چسبها ، پوشش ها و انواع مرکب چاپ
  • عدم نیاز به حلال
  • واکنش پذیری ۱۰۰% در پلیمریزاسیون و تشکیل فیلم مرکب
  • فاقد ترکیبات آلی
  •  

ویژگی های این مرکب

UV

مورد استفاده : کاغذهاى متالایز ، فویل هاى آلومینیومى، سطوح غیر جذبى اصلاح شده (کرونا ) مثل BOPP/PP/PS/PVC/PET/PE ، کاغذهاى حرارتى